•  
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności
Korzystanie ze strony internetowej www.ludwisiak-stomatologia.pl oznacza akceptację
zamieszczonej poniżej polityki prywatności:

POLITYKA PRYWATNOŚCI
PRYWATNEGO GABINETU
STOMATOLOGICZNEGO LEK. STOM. Jacek Ludwisiak


W związku z dodatkowymi obowiązkami związanymi ze stosowaniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 17 czerwca 2002 r. nr  101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), mając na celu wyjaśnienie użytkownikom strony internetowej www.ludwisiak-stomatologia.pl stosowanej przez PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY LEK. STOM. Jacek Ludwisiak 87-100 Toruń ul. Matejki 51 polityki prywatności, wprowadzamy poniższe zasady.

Postanowienia wstępne:
1.
Korzystanie ze strony internetowej www.ludwisiak-stomatoligia.pl oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.

2.
Administratorem danych na stronie www.ludwisiak-stomatologia.pl i jej podstronach jest osoba wyznaczona i podlegająca:
PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY LEK. STOM. Jacek Ludwisiak 87-100 Toruń ul. Matejki 51 (zwany dalej Gabinetem).
Cel i zakres zbierania danych:

3.
Gabinet automatycznie zbiera i przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową www.ludwisiak-stomatologia.pl (zwanych dalej użytkownikami). Proces ten wykorzystuje zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.

4.
Wśród uzyskiwanych danych są: adresy IP, adresy strony odsyłającej, typ systemu
operacyjnego i typ przeglądarki.

5.
Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie analizy zachowań użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej a także podtrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu.

6.
Przeglądarki internetowe w trybie domyślnym mają włączoną opcję korzystania z plików
cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania. Sprawdź przykładowe instrukcje dla przeglądarek:
Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera

7.
Na podstawie uzyskanych danych Gabinet będzie się bezpośrednio kontaktował
wyłącznie z użytkownikami, którzy wyrażą taką wolę w sposób wyraźny i udostępnią do tego celu swoje dane kontaktowe.

8.
Gabinet nie udostępnia uzyskanych danych osobom trzecim, chyba że dzieje się to na
wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na
podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego.
Uprawnienia użytkownika strony internetowej:

9.
Użytkownik który nie wyraża zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych, powinien
Niezwłocznie opuścić stronę internetową Gabinetu.

10.
Gabinet zabezpiecza udostępnione dane, stosując dostępne środki. Do priorytetów należy
w szczególności ochrona uzyskanych danych przed ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.

11.
Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia lub zmiany ewentualnie usunięcia.

Postanowienia końcowe:
12.
Powyższe uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez kontakt z administratorem
danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej:
biuro@ludwisiak-stomatologia.pl